Αεροδρόμιο Μακεδονία

Έτος: 2004-2005
Πελάτης: Γραφείο Δοξιάδη Α.Ε.

Η μελέτη εντάχθηκε στην πρόταση για το νέο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης. Αντιμετώπισε το Κεντρικό Κτίριο με τους χώρους Αφίξεων και Αναχωρήσεων χρησιμοποιώντας φυσικά υλικά δαπεδοστρώσεων για τους χώρους κοινού καθώς και τους νέους υπέργειους χώρους στάθμευσης με την δημιουργία πάρκου στο φυτεμένο δώμα. Η γενική φιλοσοφία της φύτευσης είναι η δημιουργία ζώνης πρασίνου η οποία περιβάλλει το Νέο Κτίριο και εναρμονίζεται με αυτό χωρίς να αλλοιώνει το χαρακτήρα του. Κυρίαρχο στοιχείο στην διαμόρφωση αποτελεί η φύτευση μεμονωμένων δένδρων σε σχάρες στο χώρο των αφίξεων καθώς και εντός του αιθρίου. Στο αίθριο τα μεμονωμένα δένδρα δημιουργούν ένα τόξο στο κέντρο της επιφάνειας αυτής και το οποίο «αναπαράγει» την καμπύλη του κτιρίου. Αντίστοιχα, στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου τα μεμονωμένα δένδρα, που φυτεύονται και αυτά σε μορφή τόξου, είναι επίσης αειθαλή.
Τα δένδρα βρίσκονται σε απόλυτη συμμετρία με την κατασκευή και με κατάλληλη αναλογία φυλλοβόλων και αειθαλών ειδών ώστε να διαμορφώνουν ένα ευχάριστο μικροκλίμα τόσο το χειμώνα όσο και τους θερινούς μήνες.
Η χρήση νερού με την μορφή καταρρακτών και ποταμού συνδέει το εκτεταμένο φυτεμένο δώμα με παρακείμενες διαμορφώσεις και δημιουργεί ένα ενιαίο αποτέλεσμα.
Ο βασικός κορμός δημιουργείται με τις ζώνες δένδρων που διατρέχουν τον χώρο, οι οποίες πλαισιώνονται από χώρους αρωματικών θάμνων και χλοοτάπητα.
Δένδρα, θάμνοι και χλοοτάπητας συνθέτουν την φύτευση και δημιουργούν μία ολοκληρωμένη πρόταση στον υπόλοιπο εγγύς περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου του Αεροσταθμού.