Γραφεία Bosch

Έτος: 2008
Πελάτης: BOSCH S.A.

Το νέο κτίριο κατασκευάσθηκε μέσα σε υφιστάμενο ελαιώνα. 130 ελιές εξήχθησαν και αποθηκεύτηκαν εντός του εργοταξίου και επαναχρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία του βασικού κορμού πρασίνου. Έτσι επετεύχθη η διατήρηση της ¨μνήμης¨ του τόπου.
Οι ελιές πλαισιώθηκαν από χαμηλού ύψους θάμνους και χλοοτάπητα που προσδίδουν καθαρότητα και διαφάνεια του περιβάλλοντα χώρου του βιομηχανικού κτιρίου.