Ελληνικό Σχολείο στο Μόναχο

Έτος: 2008
Πελάτης: ΤΕΑΜ 4 ΕΠΕ

Οι βασικές αρχές του σχεδιασμού του περιβάλλοντος χώρου του σχολικού συγκροτήματος αφορούσαν την ένταξή του στην ευρύτερη περιοχή, τη λειτουργικότητά του, την αισθητική επίλυσή του σε συνδυασμό με τη σφραγίδα της «Ελληνικότητάς» του. Αυτό επετεύχθη με την τοποθέτηση εντός του εσωτερικού αιθρίου ενός μεγάλου δένδρου Ελιάς, ως Σύμβολο Τόπου καθώς και τη φύτευση σε δενδροστοιχία πέντε Κυπαρισσιών στην καρδιά του αύλειου χώρου.
Στόχος της μελέτης ήταν η δημιουργία ενός περιβάλλοντα χώρου όπου θα υπάρχουν ανοιχτές θέες, περιοχές σκίασης καθώς και περιοχές με χρωματικές εναλλαγές, οι οποίες επιτυγχάνονται με την φύτευση ποικίλων ειδών δένδρων και θάμνων. Παράλληλα, η φύτευση συμπληρώνει τις διαμορφώσεις, αποκαλύπτοντας ή αποκρύπτοντας τη θέα από και προς τα διάφορα σημεία του συγκροτήματος.

Στις δεσμεύσεις της σύνταξης της μελέτης που αφορούσαν το πράσινο αποτελούσε η υποχρεωτική φύτευση των στεγών των κτιρίων, πλην των επιφανειών που εξυπηρετούν ανάγκες βιοκλιματικών ή Η/Μ εγκαταστάσεων. Στο δώμα των κτιρίων του συγκροτήματος δημιουργήθηκαν παρτέρια – χώροι φύτευσης. Η φύτευση που προτάθηκε ήταν εκτατικού τύπου με είδη Sedum, είδη κατάλληλα για τη φύτευση δωμάτων.