Νέα Κτίρια Αργυρομεταλλευμάτων
& Βαρυτίνης

Έτος: 2005
Πελάτης: ΓΕΚ Α.Ε.

Ο σχεδιασμός χαρακτηρίζεται από λιτότητα και καθαρότητα στο σύνολό του.
Οι βασικοί άξονες του κτιρίου διατηρήθηκαν στην ανάπτυξη των χώρων πρασίνου.
Ο στόχος που επετεύχθη είναι να μην δρα ο περιβάλλων χώρος ανταγωνιστικά στο κτίριο αλλά συμπληρωματικά. Το «υπόβαθρο» είναι ο χλοοτάπητας ο οποίος ενοποιεί το χώρο δημιουργώντας παράλληλα, προσβάσιμα τμήματα «εκτόνωσης» των εργαζομένων και των επισκεπτών. Ο φυτεύσιμος χώρος του κεντρικού αιθρίου, που διαμορφώνεται μεταξύ των κτιρίων Α-Β-Γ, αποτελεί σημείο αναφοράς του κτιριακού συγκροτήματος. Η φύτευση περιλαμβάνει χαμηλούς θάμνους σε γεωμετρικά σχήματα, που πλαισιώνουν τον χλοοτάπητα, ο οποίος αποτελεί συνέχεια των αρχιτεκτονικών στοιχείων κίνησης.