Πάρκο Ζωγράφου

Έτος: 1999
Πελάτης: Δήμος Ζωγράφου

Σε ένα χώρο 49 στρεμμάτων του Δήμου Ζωγράφου, αναπτύχθηκε ένα νέο Πάρκο υπερτοπικής σημασίας.
Στόχος της προτεινόμενης διαμόρφωσης ήταν η δημιουργία ενός ενιαίου χώρου πρασίνου, αναψυχής και άθλησης για την εξυπηρέτηση των δημοτών, όλων των ηλικιών, όπου ο ρόλος του πρασίνου είναι πρωταρχικός και πολυποίκιλος.
Στη διαμόρφωση του τοπίου ελήθφη υπόψη η όλη οργάνωση του χώρου, οι διαδρομές, τα μονοπάτια, η διαμόρφωση των ισοϋψών του εδάφους καθώς και η υπάρχουσα βλάστηση. Όπως σε κάθε τεχνητό τοπίο έτσι και στο εν λόγω έργο, ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην αρμονική σχέση μεταξύ των χρωμάτων, των υφών, των μορφών και των γραμμών των κατασκευαστικών υλικών και των φυτών ώστε να εξασφαλίζεται άριστο αισθητικό αποτέλεσμα. Οι αλλαγές στην τοπογραφία του εδάφους, σε συνδυασμό με τις εναλλαγές του ύψους των φυτικών μαζών, δημιουργούν μια ποικιλία μέσα στο τοπίο, που οι περιπατητές βρίσκουν ευχάριστη.
Το κεντρικό στοιχείο του νερού (υδάτινη διαδρομή με τη μορφή μικρού ποταμού χαμηλής ροής) διατρέχει όλο το πάρκο και λειτουργεί ως συνδετήριος άξονας. Η επιτυχής δημιουργία ανάγλυφου για την τοποθέτηση της παιδικής χαράς και του λαβύρινθου καθώς και η γειτνίαση αυτών με τον χώρο αθλοπαιδιών έδωσε «ζωή» στο χώρο.