Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Έτος: 2003-2004
Πελάτης: ΟΜΜΑ – ΑΚΤΩΡ Α.Ε.

Το πάρκο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, κατασκευάσθηκε άνωθεν των αιθουσών του συγκροτήματος. Συμπληρώνει τις λειτουργίες του όλου χώρου και περιβάλλει άνωθεν το συγκρότημα.
Χρησιμοποιήθηκαν βιοκλιματικά κριτήρια ως προς την επιλογή και τη θέση του φυτικού υλικού. Οι ελεύθεροι περιπατητές κινούνται σε ένα πάρκο με την ίδια δομή που έχει ο χώρος που περιβάλλει το άγαλμα του Ελ. Βενιζέλου και απαρτίζεται από συστάδες και ομάδες δένδρων και θάμνων το οποίο και συμπληρώνεται από εκτεταμένες επιφάνειες χλοοτάπητα.
Στη σύνθεση της βλάστησης επικρατεί το υψηλό στοιχείο το οποίο συνίσταται από δένδρα, ως επί το πλείστον μεγάλου μεγέθους, ενώ συμμετέχουν θάμνοι και αναρριχώμενα-κρεμοκλαδή.
Οι θέσεις των θάμνων και των δένδρων ορίζουν αφενός πορείες προς το αίθριο, αφετέρου δημιουργούν υποχώρους. Στόχος της προτεινόμενης διαμόρφωσης του πρασίνου αποτελεί η αντιπαράθεση φυτικών στοιχείων σε σχέση με την μορφολογία, την πυκνότητα, τις χρωματικές τους ιδιότητες και την συμπεριφορά τους στις εποχές του χρόνου. Είδη χαρακτηριστικά της αττικής χλωρίδας, αναπτύσσονται στους επιμέρους χώρους, διαμορφώνοντας έναν ποικίλο και δημιουργικό συνδυασμό. Ελεύθερες συστάδες από δένδρα μεγάλου μεγέθους κάτω από τις οποίες μπορούν να κάθονται οι επισκέπτες δίνουν την εντύπωση δασικού χώρου. Οι ζώνες των θάμνων διαγράφονται σε καμπύλα σχήματα και εναρμονίζονται με το ανάγλυφο της περιοχής.
Η βλάστηση διαφοροποιείται ανάλογα με τη θέση : Πυκνή και υψηλή βλάστηση στις πλευρές του Πύργου Σκηνής για την απόκρυψη του υπέργειου όγκου από τους γειτονικούς δρόμους και περιμετρικά του κήπου. Φυτοκάλυψη με θάμνους προβλέπεται για μέρος του πρανούς πάνω από το δώμα της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων. Ο ανοικτός υπαίθριος χώρος ανατολικά του Πύργου Σκηνής καλύπτεται με αραιότερη αλλά υψηλή δενδρώδη βλάστηση. Μεγάλοι χώροι χλοοτάπητα συμπληρώνουν την φύτευση του πάρκου. Η δενδροστοιχία της οδού Ευζώνων τονίζει την γραμμική πορεία της οδού.
Το πάρκο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, είναι ανοικτό στο κοινό και εξυπηρετεί μέγιστο αριθμό κατοίκων.