Γραφεία Μπενρουμπή Α.Ε.

Έτος: 2011
Πελάτης: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.